Acil Tıp Günü Kutlu Olsun

Neden 27 Mayıs?

27 Mayıs, Avrupa’da Acil Tıp’ın başladığı gündür. Londra’da bir grup vizyoner insan Avrupa Acil Tıp Derneği’nin kuruluş eylemini imzaladı. Amaç, Avrupa’daki herkese profesyonel, yetkin ve her şeyden önce herhangi bir yaşam, organ veya uzuvu tehdit eden akut duruma zamanında yanıt vermek için bir sistem modeli oluşturmaktı.

Acil Tıp Gününü Amacı

Acil Tıp gününün amacı, dünyadaki insanları ve karar vericileri, acil tıp ve acil tıbbi bakım hakkında düşünmek ve konuşmak için bir araya getirmektir. Her türlü acil veya acil tıbbi durumdan sonra hayatta kalmayı artırmak ve engelliliği azaltmak için dünyanın her yerinde iyi gelişmiş, iyi hazırlanmış ve iyi organize edilmiş acil tıbbi sistemlere duyulan ihtiyaç hakkında farkındalık oluşturmanın önemli olduğuna inanıyoruz.

www.emergencymedicine-day.org

Ümraniye Acil Tıp Kliniği olarak acil tıbba emek vermiş ve vermekte olan herkesin Acil Tıp Günü’nü kutluyoruz.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.